Hedging

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Hedging

Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed ryzykiem rynkowym instrumentu bazowego. Podstawowe zasady hedgingu odnoszą się także do zabezpieczenia przed ryzykiem działalności gospodarczej , choć w szczegółach ze względu na specyfikę i różnorodność tego ryzyka, mogą się różnić zarówno w rodzaju stosowanych instrumentów, jak i stosowanych metodach. Najprościej strategię hedgingu wyjaśnić na zabezpieczeniu portfela akcji.  Portfel akcji narażony jest na dwa rodzaje ryzyka (czytaj na stronie ryzyko):

  • ryzyko specyficzne spadku cen jednego z walorów;
  • ryzyko systematyczne jednoczesnego spadku cen wszystkich akcji.

Współczesne rynki finansowe wypracowały wiele różnorodnych instrumentów finansowych, które zastąpiły dotychczasowe transakcje hedgingowe (hedging naturalny, hedging przy pomocy krótkiej sprzedaży). Najpowszechniej do transakcji hedgingowych stosowane są instrumenty pochodne:

Jednak ich wykorzystanie wymaga dokładnego przemyślenia. Niestety z transakcjami hedgingowymi wiążą się określone koszty. Gdy zabezpieczamy się opcjami, kosztem ich jest wartość czasowa, która może być zbyt wysoka w porównaniu z oczekiwaną stopą zwrotu oraz franszyza (minimalna strata, jaka musi wystąpić, aby hedging zaczął działać). Z kolei hedging kontraktami terminowymi eliminują problem wartości czasowej i franszyzy, ale równocześnie niwelują ryzyko poniesienia zarówno strat, jak i osiągnięcia zysków. Z tego powodu zastosowanie instrumentów pochodnych ma sens jedynie wówczas, gdy nie chcemy pozbyć się akcji np. z powodu spodziewanej wysokiej dywidendy, lub nie możemy np. z powodu wysokiego wolumen akcji jaki posiadamy, który w przypadku sprzedaży prawdopodobnie doprowadziłby do gwałtownego spadku cen naszych akcji.

Na GPW w Warszawie notowane są kontrakty terminowe futures na indeks WIG20, mWIG i akcje niektórych spółek, których wykaz można znaleźć na stronie głównej GPW. Kontrakty na cały indeks nie są w stanie w sposób doskonały zabezpieczyć pojedynczych akcji lub grupy akcji w ramach całego portfela. Pozwalają jednak zneutralizować straty wynikające ze spadku cen całego rynku (hedging ryzyka systematycznego), a jednocześnie pozwalają odnosić zyski z akcji, które radzą sobie lepiej na tle rynku. W celu zabezpieczenia się przed spadkami całego rynku sprzedajemy kontrakty na WIG20 o wartości naszego portfela inwestycyjnego (musimy pamiętać o dźwigni finansowej 1:10) Gdy ceny akcji będących w naszym portfelu będą spadać wolniej niż cały indeks, osiągniemy zyski. Natomiast przy spadku cen naszych akcji szybszym od spadku indeksu, poniesiemy stratę, ale będzie to strata o wiele mniejsza, gdyż rekompensują ją zyski uzyskane z kontraktów terminowych.

Załóżmy, że postanowiliśmy zastosować hedging opcjami zamiast kontraktem futures. Obecnie na GPW w Warszawie notowane są opcje na indeks WIG20 typu europejskiego z terminem wygaśnięcia w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Kupując opcję sprzedaży, mamy możliwość osiągnięcia zysku zarówno w przypadku wzrostu cen naszych akcji , jak i spadku wartości indeksu WIG20 poniżej ceny wykonania. Gdy wartość indeksu WIG20 będzie rosła, poniesiemy koszty premii zapłaconej na za zakup opcji oraz prowizji. Istnieje jednak duża szansa wzrostu wartości naszego portfela, który zrekompensuje nam koszty. Gdy indeks WIG20 spadnie poniżej ceny wykonania opcji sprzedaży, zysk ze sprzedaży opcji pokryje nam straty wynikłe ze spadku wartości naszego portfela oraz kosztów hedgingu i prowizji.

Zobacz także interesujące frazy:

  • hedging walutowy;

  • hedging finansowy;

  • hedging forex.